Sopvalsar och sidoborstar till sopmaskiner

Det används några olika begrepp avseende valsar till sopmaskiner. Valsen kan förutom just vals även kallas sopvals, huvudborste, huvudborstvals eller cylinderborste. Valsar till sopmaskiner har i regel relativt långa fiber. Detta för att fibern blir mer följsam och få en sopande/svepande effekt.

Sopmaskiner finns i många utföranden, från små manuella gå-bakom maskiner där drivning och sopning sker när operatören skjuter maskinen framför sig till stora el-, gas- eller fossildrivna sopmaskiner för professionellt bruk. Grunden är dock densamma att en eller flera centralt placerade sopvalsar sopar och samlar upp damm, skräp mm från underlaget till en behållare i maskinen.

Sidoborstar kompletterar sopvalsar

Som ett komplement till valsarna är sopmaskiner oftast utrustade med en eller två sidoborstar. Sidoborstarna hjälper till att samla ihop smuts och skräp så att det hamnar framför valsen. Valsarna möjliggör även sopning intill väggar, kantsten, staket mm där maskinen annars inte hade kommit åt.

Sopmaskiner kan även vara utrustade med sugmotor, dammfilter och bevattning för att effektivisera uppsamlingen och minimera påverkan på omgivningen och operatören under arbetet.

Sopmaskiner är i första hand avsedda för lite tuffare miljöer och utomhusbruk. Exempel på användningsområden är lagerlokaler, tillverkningsindustrier, garage, parkeringsplatser och vägar.

 

Borstfiber i valsar

Vals – mjuk PPL

Valsen har mjuka borst i polypropylen (PPL) 0,3mm och lämpar sig för att ta upp fint damm och smuts på släta golv, främst inomhus.

 

Fibersstorlek 0,3mm används exempelvis vid rengöring av lätt smutsade ytor. PPL 0,3 är en mjuk och skonsam fiber som tar bort smuts och når ner att rengöra i fogar och ojämnheter, utan att påverka finishen på golvet.

 

 

Vals – mjuk mixfiber

Valsen har mjuka borst och lämpar sig för att ta upp fint damm och smuts på släta golv, främst inomhus.

 

Mixfiber, union Mix, naturfiber och 5K, är alla olika namn för samma fibertyp. Fibermixen kan bestå av palmyra eller tampico, som kommer från kokospalmen, men det finns även syntetiska alternativ. Eftersom fibern är en mix varierar strådiametern mellan ca 0,2–0,6mm. Upplevs problem med statisk elektricitet vid användning av valsar med annan fibertyp, kan byte till en mixfiberborste vara lösning på problemet.

 

Vals – standard PPL

Valsar som ligger inom standardintervallet har vanligen borstfiber som är 0,6–0,9mm. Fibern är medelhård och lämpar sig för exempelvis sopning av betonggolv eller asfaltsytor.  

 

Fibern är tillverkad av PPL (Polypropylen) som är ett syntetiskt material. PPL är det vanligaste materialet i skurborstar och valsar. PPL är resistent mot de flesta kemikalier och oljor.

 

Vals – hård PPL

Valsar med borstfiber i intervallet 1.0–1.5mm betecknas generellt som hårda. Fibern är styv och lämpar sig för sopning på ytor med grov struktur och eller där det är tung eller fastsittande smuts.

 

Denna typ av valsar är främst avsedd för utomhusbruk men kan även vara lämplig på exempelvis grova betonggolv. Fibern är tillverkad av PPL (Polypropylen) som är ett syntetiskt material.

 

Vals – stål/stålinbladning

Valsar med flatstål eller blandning av PPL och metalltrådar finns även som ett alternativ till sopmaskiner.

 

Användningen är främst avsedd för utomhusmiljöer och kan exempelvis vara hårdgjorda ytor där ogräs som växer mellan stenplattorna ska tas bort. Andra miljöer där stålborstar kan vara ett alternativ är gjuterier, smältverk och betongindustri.

 

Sidoborstar

Sidoborstens funktion är dels att öka arbetsbredden på sopmaskinen men den medger också åtkomst mot till exempel fasader, pallställ och stödmurar där en sopmaskin med bara vals inte når. Eftersom sidoborsten sitter på sidan av maskinen och borstfibern stäcker sig utanför borstkroppen kan sopning ske där det annars hade varit svårt att nå.

 

Sopmaskiner kan, beroende på modell och utförande, ha en eller två sidoborstar. I vissa fall kan en tredje borste sitta på en justerbar arm, vilket medger extra god åtkomst i trånga miljöer.

Sidoborstar finns med en mängd olika fiber och fiberstorlekar likt sopvalsarna, till exempel PPL, nylon, mixfiber och stål.

Frågor och svar:

I vilka miljöer kan sopmaskiner användas?

Sopmaskiner lämpar sig i lite tuffare miljöer där rengöring kan krävas både inom- och utomhus som till exempel mässhallar, sport- och fritidsanläggningar, lager, produktionslokaler och parkeringsgarage.

På vilka ytor lämpar sig sopmaskiner?

Sopmaskiner kan användas på i princip alla underlag. Sopmaskinerna är främst anpassade för att användas i lite mer krävande miljöer men går naturligtvis även att använda i lokaler där det till exempel inte är lämpligt att använda vatten. För att få det bästa resultatet beroende på underlag är det viktigt att välja fiber i vals och sidoborste som passar underlaget och typen av smuts som ska samlas upp.

Hur mäter jag diametern på borstfibern?

Borstfibern är generellt oval och vid mätning kan därför två olika värden erhållas. Diametern mäts därför som ett genomsnitt av de två måtten och beräknas enligt formeln nedan.

 

Exempel: När fibern mäts är erhålls måtten 0,8 mm och 1,2 mm. Det ger (0,8+1,2)/2 = Fibern är 1,0.

Vad är sopvalsen tillverkad av?

Sopvalsen består av två delar, kropp och borstfiber. Kroppen kan vara tillverkad av plast eller papp. Fibern som är det som borstar upp smutsen är ofta tillverkad av PPL (polypropylen) men kan även vara exempelvis mixfiber, nylon eller stål.

Hur länge kan jag använda valsen, hur vet jag när den är utsliten?

Hur länge en vals kan användas beror på flera faktorer, vilket underlag som sopas, vilken typ av smuts som ska samlas upp och maskinens egenskaper. Det är resultatet efter sopning som tydligast visar när det är dags att byta vals. En tumregel kan dock vara att när fiberlängden är nedsliten till hälften är det dags att byta.

 

 

 

 

 

Anmälan till nyhetsbrevAnmäl dig här »

Kontakta Clean PartClean Part AB
Ekebergsvägen 103
305 75 Getinge
Telefon: 035-580 65
E-post: info@cleanpart.se