Sugmotorer och vacuummotorer

Clean Part har ett stort utbud av sugmotorer och vacuummotorer till städmaskiner, torr- och våtdammsugare samt centraldammsugare. Det finns en stor bredd av sugmotorer, dels vilket Watt och Volt motorn har, samt hur motorn är uppbygg med luftintag och utblås. Batteridrivna maskiner använder motorer mellan 12-48V och nätbundna maskiner använder motorer mellan 220-240V.

Clean Part representerar Ametek- Lamb på den skandinaviska marknaden. Det innebär att vi har tillgång till deras mycket breda utbud av sugmotorer till städmaskiner, dammsugare och centraldammsugare. Clean Part har även kolborstar till sug- och vacuummotorer, vilket är ett konstandseffektiv sätt att förlänga livstiden på din motor.

Bypassmotorer

I bypass-motorer kommer luften som förflyttas (sugs in i maskinen) inte i kontakt med luften som används för att kyla motorn. Motorn kyls istället med hjälp av en fläkt som sitter i toppen av motorn. Bypass-motorer finns i två varianter. Peripheral bypass, dessa har gälar till utblås.

Gälarna sitter i ovankant på motorns turbinhus. Den andra varianten heter tangential bypass, de kallas även för motor med sidoutblås eller samlat utblås. Här trycks istället luften ut via ett rör, som är en fortsättning av turbinhuset. Bypass-motorer är ett mycket pålitligt val när det handlar om maskiner som suger upp vatten t.ex. skurmaskiner och våtdammsugare, eftersom fuktig luft inte kommer i kontakt med motorns elektronik.

Bypass-motorer finns med 1-5 steg, för varje steg blir turbinhuset större/högre och kan då skapa ett starkare vacuum. Enstegs-motorer genererar generellt det största luftflödet, men skapar inte lika starkt vacuum. Motorer med fler steg skapar istället ett starkare vacuum, men luftflödet minskar för varje steg. Anledningen till att luftflödet minskar i motorer med fler steg, är på grund av att luften får en längre sträcka att förflytta sig när den passera fläktarna i turbinhuset.

Thru-flow motorer med genomströmning

I thru-flow motorer sugs luften igenom hela sugmotorn. Luften som motorn förflyttar, används även för att kyla motorn. Av denna anledning behöver luften vara helt torr och dammfri för att inte motorn skall ta skada. Det är därför extra viktigt med effektiva och rena filter som skyddar motorn. Thru-flow motorer används främst i dammsugare. Thru-flow motorer finns som ensteg och flerstegsmodeller, precis som bypass-motorerna.

Kolborstar På de flesta sugmotorer till städmaskiner sitter det kolborstar monterade. Kolborstarna är ofta specifika för motortypen och kolhållarnas utseende varierar beroende på motormodell. I flera fall är kol till likspännings- och växelspänningsmotorer väldigt lika. Det är därför viktigt att vara uppmärksam vid byte av kol. Att montera fel kol på en motor kan orsaka stora skador på både motorn och maskinen.

Hur länge håller en sugmotor

En sugmotor har en beräknad livstid på ca 800-1500 timmar, livslängden påverkas mycket av hur hårt motorn får arbeta och i vilken miljö den används i. Genom att byta slitna kolborstar i tid, så kan livslängden öka.

När ska jag byta kol i min motor?

Har din motor kolborstar är det oftast de som slits ut först och får motorn att sluta fungera. En ny kolborste är ca 20 mm lång, när den slitits ner till ca 5 mm är det dags att byta. Livstiden på kolborstar uppgår generellt till ca 600-800 timmar. I många motorer går det att byta kolen en eller två gånger och på så sätt kan motorns livstid förlängas. En fackman bör alltid kontrollera skicket på motorn om det är relevant att byta kolen eller om hela motorn ska ersättas.

 

 

 

 

Anmälan till nyhetsbrevAnmäl dig här »

Kontakta Clean PartClean Part AB
Ekebergsvägen 103
305 75 Getinge
Telefon: 035-580 65
E-post: info@cleanpart.se