Suggummiblad

Clean Part tillhandahåller ett stort sortiment av suggummiblad till de flesta på marknaden förekommande maskinmärkena. Vi lagerhåller ett flertal olika gummimaterial för att i vår tillverkning snabbt kunna möta kundens specifika behov.

Sugblad, stänkskydd och sidokjolar

Det finns många olika typer av sugblad till städmaskiner. Varje maskintillverkare har oftast sin egen utformning på bladen, och en maskinmodell kan ha flera olika kvaliteter att välja mellan och ibland även olika längder. Även golvytorna som maskinen skall rengöra påverkar vilken typ av sugblad som bör användas.

Clean Part har ett mycket brett och ständigt ökande utbud av sugblad, suglister, stänkskydd och sidokjolar, till de flesta maskinmärken och modeller på den europeiska marknaden, nya som gamla.

Saknar vi blad till just din städmaskin, kan vi snabbt och enkelt tillverka dem. Baserat på mått utifrån dina befintliga blad, så löser vi det allra mesta. Vi tillverkar blad i olika material, färger och shoretal (hårdhet). Vi tillverkar de flesta bladen i vår egen anläggning i Getinge. Vilket gör att vi snabbt kan leverera kvalitativa blad. Vi har också stora möjligheter att kundanpassa, justera och förbättra blad som finns på marknaden.

Sugblad, som även kan kallas för suglister, sitter monterade på en sugskrapa. Sugskrapan är den del av städmaskinen som samlar upp och tar bort smutsigt skurvatten från golvet. Man kan säga att sugskrapan är ett stort dammsugarmunstycke, där sugbladen skrapar med sig smutsvattnet från golvet och samtidigt suger upp vattnet genom sugslangen in i smutsvattentanken på maskinen.

Olika material för suggummiblad

Naturgummi (NR) / Paragummi (PA)

Naturgummi är en produkt som utvinns från saven (latex) från paragummiträdet. Naturgummi (NR), som även kallas för paragummi (PA), är ett populärt val av material när det kommer till sugblad och stänkskydd på städmaskiner. Gummit har mycket goda elastiska egenskaper, hög brottgräns, tål kyla (-40℃) och har en hög nötningsbeständighet. Materialets egenskaper gör att det lämpar sig mycket väl till städmaskiners sugskrapor. De vanligaste gummifärgerna på sugblad och stänkskydd till städmaskiner, har sedan lång tid tillbaka varit röd, grå och beige. Förutom små variationer i materialens shore-tal, så är det enbart färgerna som skiljer dem åt.

Att använda naturgummi (NR) och paragummi(PA), till sugblad och stänkskydd på städmaskiner, fungerar oftast mycket bra. Men det finns miljöer där gummimaterialet inte lämpar sig. Dessa miljöer har ofta en högre koncentration av petroleumprodukter eller kemikalier i skurvattnet, exempelvis bilverkstäder och industrier. I denna typ av miljöer rekommenderas istället sugblad och stänkskydd tillverkade i polyuretan (PU) eller nitrilgummi (NBR).

 

Polyuretan (PU)

Polyuretan(PU) är syntetiskt gummi med mycket god olje- och kemikalieresistens. Materialet har mycket bra slitstyrka, rivfasthet och mekanisk tålighet. Polyuretan har länge varit ett populärt material i sugblad och stänkskydd till städmaskiner. Tack vare materialets goda resistens  och slitstyrka, är det ett givet alternativ på städmaskiner i miljöer där petroleumprodukter eller kemikalier kan förekomma. Polyuretan (PU) finns i flertalet färger och shore-tal.
På sugblad är de populäraste färgerna natur/transperant, blå och grön. Men även gul och röd är relativt vanligt.

 

Nitrilgummi (NBR)

I miljöer där det vanligen förekommer petroleum- kemikalieprodukter på golven, rekommenderas användning av sugblad och stänkskydd i nitrilgummi (NBR). NBR har mycket stor motståndskraft mot petroleumprodukter så som bensin och olja. Men även mot fetter och starka kemikalier. Nitrilgummi (NBR) är ett syntetiskt gummi tillverkat av akrylnitril-butadiengummi och är vanligen svart till färgen. Materialet är dock känsligt för ozon och hårdnar snabbare vid lägre temperaturer än naturgummi.

 

Vilket sugblad ska jag välja?

Vid daglig rengöring är naturgummi (NR) och paragummi (PA) ett kostnadseffektivt val. Materialet är flexibelt, följsamt och har god nötningsbeständighet. Sugblad av paragummi lämpar sig bra för släta och jämna golv. Denna typ av golv finner du exempelvis på sjukhus, shoppingcenter, flygplatser, kontor och lager.

På platser där golven inte är fullt så släta, eller i miljöer där det förekommer oljor och kemikalier, bör istället sugblad av polyuretan (PU) användas. Det är exempelvis industrier, livsmedelslokaler eller verkstäder. Polyuretan har i övrigt samma goda tekniska egenskaper som paragummi. Med fördelen att PU är något tåligare och mer slitstarkt jämfört med paragummit.

I miljöer där det finns en hög koncentration av olja, fett eller starka kemikalier, är sugblad i nitrilgummi (NBR) rätt val. Typiska exempel på dessa miljöer är industri- och verkstadsmiljöer.
Här klarar ett sugblad tillverkat i NBR, som är olje-och kemikalieresistent, av att göra jobbet betydligt bättre. Jämfört med sugblad i paragummi eller polyuretan. 

 

Hur vet jag att mina sugblad är slitna?

När du märker att städmaskinen börjar lämnar blöta ränder eller inte längre suger upp vattnet lika bra som tidigare. Då är det stor sannolikhet att sugbladen är slitna. Ett nytt sugblad har nittiograders kanter på sina slitageytor. Med tiden som bladet används så slits dessa ytor mot underlaget och kanterna rundas av och sluter därmed inte lika tätt mot underlaget längre. Till slut klarar inte sugbladet av att ta med sig allt vatten. Det påverkar städresultatet negativt genom att golvet får blöta ränder eller förblir blött efter städmaskinen. Majoriteten av sugbladen på marknaden är designade så att de går att vända på bladen i sugskrapan. Då kan man lossa sugbladet, vända det om och montera det på andra hållet. På detta sätt kan man använda samma blad upp till fyra gånger, beroende på sugbladets design. Tyvärr har flertalet maskintillverkare idag börjat frångå vändbara sugblad, det medför att ett sugblad ibland bara kan användas på en sida. Vilket är en negativ utveckling både för miljön och för driftskostnaden på maskinen.

När sugblad monteras på maskinens sugskrapa, ska du se till att sugskrapan har ett jämt och horisontellt tryck mot golvet. Gör man inte detta kommer sugbladen att slitas ojämnt och städresultatet kommer inte att bli lika bra. För att nå bästa livslängd på dina sugblad, skölj regelbundet av bladen med ljummet vatten och ta bort eventuell smuts som fastnat i sugskrapan.

 

Hur vet jag att sugbladet passar min maskin?

Vet du att sugskrapan på din städmaskin är originalskapan som levererades ihop med din städmaskin från fabriken. Då behöver du bara meddela vilken maskinmodell och tillverkare det är på städmaskinen.
Det är dock inte helt ovanligt att sugskrapan som sitter monterad på städmaskinen, inte är standard för maskinen. Originalskrapan kan ha gått sönder, eller så är den utbytt till en större eller mindre modell. För att du då ska vara säker på att du beställer och får rätt sugblad levererat till dig, bör du
notera bladens längd, bredd och tjocklek. Det är även bra att räkna antalet monteringshål som finns på bladen. Detta görs bäst när bladen är demonterade från sugskrapan. Får vi dessa uppgifter från dig, kommer vi med största sannolikhet hitta rätt blad som passar till just din maskin.

 

Hur samlas smutsvattnet upp av skurmaskinen?

Sugbladen, även kallat för suglister, är monterade på sugskrapan. Sugskrapan är den del av städmaskinen som samlar ihop och leder bort skurvattnet från golvet. Man kan säga att sugskrapan är som ett stort dammsugarmunstycke. Där sugbladen skrapar med sig (likt en fönsterskrapa) smutsvattnet från golvet, som samtidigt sugs upp igenom sugslangen in i smutsvattentanken på maskinen.

För bästa städresultat bör sugskrapan vara bredare än skurbredden på maskinen, detta för att säkerställa att allt smutsvatten kan skrapas ihop av sugrampen och sugas upp. Har maskinen en för liten (smal) skrapa , är det stor risk att allt smutsvattnet inte kan sugas upp, framförallt när maskinen svänger,  ränder med vatten blir då kvar på golvet.

De vanligaste formerna på sugskrapor idag, är bågformade eller v-formade. Det underlättar uppsamlingen av smutsvattnet, då merparten av smutsvattnet sugs upp i mitten på sugskrapan där slangen till smutsvattentanken är ansluten.  

 

 

 

 

 

Anmälan till nyhetsbrevAnmäl dig här »

Kontakta Clean PartClean Part AB
Ekebergsvägen 103
305 75 Getinge
Telefon: 035-580 65
E-post: info@cleanpart.se