Guide till sopvalsar och sidoborstar

2024-03-21

Sopmaskiner

Det används några olika begrepp avseende valsar till sopmaskiner. Valsen kan förutom just vals även kallas sopvals, huvudborste, huvudborstvals eller cylinderborste.

Sopmaskiner finns i många olika utföranden, från små manuella maskiner till stora el-, gas- eller fossildrivna sopmaskiner för professionellt bruk. Grunden är dock densamma, en eller flera centralt placerade valsar sopar och samlar upp damm och skräp från underlaget till ett uppsamlingskärl i maskinen.  

Sopmaskiner är i första hand avsedda för lite tuffare miljöer och utomhusbruk. Exempel på användningsområden är lagerlokaler, tillverkningsindustrier, garage, parkeringsplatser och vägar.

 

Borstfiber

Sopvals – mjuk PPL

Valsen har mjuka borst i polypropylen (PPL) 0,3mm och lämpar sig för att ta upp fint damm och smuts på släta golv, främst inomhus.

 

Fibersstorlek 0,3mm används exempelvis vid rengöring av lätt smutsade ytor. PPL 0,3 är en mjuk och skonsam fiber som tar bort smuts och når ner att rengöra i fogar och ojämnheter, utan att påverka finishen på golvet.

 

Sopvals – mjuk mixfiber

Valsen har mjuka borst och lämpar sig för att ta upp fint damm och smuts på släta golv, främst inomhus.

 

Mixfiber, union mix, naturfiber och 5K, är alla olika namn för samma fibertyp. Fibermixen kan bestå av palmyra eller tampico, som kommer från kokospalmen, men det finns även syntetiska alternativ. Eftersom fibern är en mix varierar fiberdiametern mellan ca 0,2–0,6mm. Upplevs problem med statisk elektricitet vid användning av valsar med annan fibertyp, kan ett byte till en mixfiberborste vara lösning på problemet.

 

 Sopvals – standard PPL

Valsar som ligger inom standardintervallet har vanligen borstfiber som är 0,6–0,9mm. Fibern är medelhård och lämpar sig för exempelvis sopning av betonggolv eller asfaltsytor.  

 

Fibern är tillverkad av PPL (Polypropylen) som är ett syntetiskt material. PPL är det vanligaste materialet i skurborstar och valsar. PPL är resistent mot de flesta kemikalier och oljor.

 

Sopvals – hård PPL

Valsar med borstfiber i intervallet 1.0–1.5mm betecknas generellt som hårda. Fibern är styv och lämpar sig för sopning på ytor med grov struktur och eller där det är tung eller fastsittande smuts.

 

Denna typ av valsar är främst avsedd för utomhusbruk men kan även vara lämplig på exempelvis grova betonggolv. Fibern är tillverkad av PPL (Polypropylen) som är ett syntetiskt material.

 

Sopvalsvals – stål/stålinbladning

Valsar med flatstål eller blandning av PPL och metalltrådar finns även som ett alternativ till sopmaskiner.

 

Användningen är främst avsedd för utomhusmiljöer och kan exempelvis vara hårdgjorda ytor där ogräs som växer mellan stenplattorna ska tas bort. Andra miljöer där stålborstar kan vara ett alternativ är gjuterier, smältverk och betongindustri.

 

Sidoborstar

Sidoborstens funktion är dels att öka arbetsbredden på sopmaskinen men den medger också åtkomst mot till exempel fasader, pallställ och stödmurar där en sopmaskin med bara vals inte når. Eftersom sidoborsten sitter på sidan av maskinen och borstfibern stäcker sig utanför borstkroppen kan sopning ske där det annars hade varit svårt att nå.

 

Sopmaskiner kan, beroende på modell och utförande, ha en eller två sidoborstar. I vissa fall kan en tredje borste sitta på en justerbar arm, vilket medger extra god åtkomst i trånga miljöer.

Sidoborstar finns med en mängd olika fiber och fiberstorlekar likt sopvalsarna, till exempel PPL, nylon, mixfiber och stål.


Tillbaka

Anmälan till nyhetsbrevAnmäl dig här »

Kontakta Clean PartClean Part AB
Ekebergsvägen 103
305 75 Getinge
Telefon: 035-580 65
E-post: info@cleanpart.se