Filter

Hela och rena filter är en viktig komponent för att upprätthålla en god miljö vid användning av dammsugare och sopmaskiner. Filtrerar inte maskinens filter som de ska, så kommer en stor del av dammpartiklarna som samlats upp spridas ut i lokalen igen. Vilket är ineffektivt men framförallt är det negativt för luftkvaliteten i lokalen.

Filter till sopmaskiner

Filter i sopmaskiner har som uppgift att filtrera luften som sugs upp i maskinen i samband med sopning. När luften passerar igenom filtret så fastnar dammpartiklar i filtermaterialet och hindras därmed att spridas ut till omgivningen igen. Det finns idag olika typer av filterlösningar för sopmaskiner, där de vanligaste typerna är panelfilter och filterpåse.

Panelfilter

En vanlig typ av filter som används i sopmaskiner är panelfilter. Dessa är rektangulära i formen. De har ofta en metallram som håller filtermaterialet på plats. Filtermaterialet är veckat likt ett dragspel för att skapa en så stor filteryta som möjligt, samtidigt som storleken begränsas.
Filtermaterialet kan bestå av cellulosa (papper) eller polyester. Papp är det billigare alternativet, men fördelen med polyestermaterialet är att det är betydligt mer slitstarkt och dessutom tvättbart. Polyesterfilter har därmed längre livslängd jämfört med filter i papp.

Påsfilter

En annan vanlig filterlösning i sopmaskiner, är påsfilter (bag filter, pocket filter). Påsfilter är i regel tillverkade i syntetiskt material, vilket gör dem slitstarka och hållbara. Filtermaterialet är veckat i flera sektioner och skapar på så sätt en större filtreringsyta. Den stora skillnaden mot ett panelfilter, är att filterpåsarna är djupare. Ett panelfilter är oftast inte djupare är 10cm, medan ett påsfilter kan vara upp emot 50cm djupa. De har alltså en betydligt större filtreringsyta och kan samla upp mer damm, jämfört med ett panelfilter.

Tubfilter

Tubfilter är ett cylindriskt format filter. I ena änden gjuts filtermaterialet, som oftast är polyester eller papper, fast på en platta i för att skapa en tät sida. I andra änden är filtret öppet.

Filtermaterialet är veckat på samma sätt som i panelfilter, för att skapa en stor filtreringsyta i en liten volym. Tubfilter monteras ofta över maskinens sugmotor. Filtret kapslar då in motorn, som skyddas från damm och andra partiklar.

Hepafilter

HEPA ,är en förkortning på ”High Efficiency Particulate Air”. HEPA filter (H13) tar effektivt bort mer än 99,95% av damm, pollen, bakterier och andra luftburna partiklar som är större än 0,3 mikrometer.

Hepa-filter används i känsliga miljöer och där det finns risk för att operatören kan utsättas för fint damm. Filtermaterialet i ett HEPA-filter är ofta känsligt och bör inte vidröras. För att inte riskera att skada filtermassan bör dessa filter endast hanteras i metallramen. HEPA-filtren är inte tvättbara om det inte tydligt framgår på märkningen.

Planfilter

Planfilter används främst i moderna dammsugare. Filtermaterialet är vanligen tillverkat i polyester eller papper, som är fastgjutet i en ram av skumgummi. Filtermaterialet är veckat för att få en stor filtreringsyta i en kompakt lösning.

 

Hygienfilter/microfilter

Hygienfilter eller microfilter är ett tunt syntetiskt- eller pappfilter som finns i flera populära dammsugarmodeller. Filtret kombineras ofta med ett skumfilter som fångar upp de största partiklarna.

Skumfilter

Skumfilter sitter i flertalet populära dammsugare. Det fungerar som ett förfilter eller grovfilter till hygienfiltret. Skumfilter har även ljuddämpande egenskaper, vilken gör att dammsugaren inte låter lika högt vid användning. Skumfilter finns i olika tjocklekar och densitet.

Filterpåsar

I industridammsugare är det vanligen filterpåsar som används. Det är nästan uteslutande tillverkade av polyester, som är slitstarka och har bra hållbarhet. Det gör att de passar utmärkt i dammsugare som hanterar stora mängder damm och stora partiklar.

 

 

 

Anmälan till nyhetsbrevAnmäl dig här »

Kontakta Clean PartClean Part AB
Ekebergsvägen 103
305 75 Getinge
Telefon: 035-580 65
E-post: info@cleanpart.se